SVEMO om olyckan på Malmabanan söndag 28 augusti

svemo_small_tonad_08_webb

Vid gårdagens, söndag 28, SM deltävling på Malmabanan i Västerås förolyckades tragiskt Johan Remmelg efter en omkullkörning.

Johan var förstaårselev på motocrossgymnasiet i Tibro och en duktig förare. Vi är många inom sporten som sörjer idag och våra tankar går naturligtvis i första hand till Johans anhöriga.

Jag vill här i samband med detta lämna en beskrivning på det arbete som nu pågår. Händelseförloppet kommer att utredas i detalj de närmaste dagarna.

Frustration, sorg och förstämning är stor efter att sporten nu drabbats av tre dödsolyckor under innevarande säsong. Ett intensivt arbete pågår just nu på många ställen inom förbundet för att finna svar på varför vi haft dessa olyckor i år. Vi letar efter samband mellan de olika händelserna, en minsta gemensam nämnare, som kan hjälpa oss att finna faktorer som kan åtgärdas. Den senast händelsen är ännu inte utredd, men vi konstaterar att de tidigare inte uppvisar något mönster som kan ge en indikation på ett enskilt problem. Så snart vi har utredningen från den senaste händelsen så kommer vi fortsätta leta samband.

Det här svarta året för sporten kommer dessutom oväntat, motocrossektionen/SVEMO har under de senaste åren haft ett omfattande arbete med säkerhetshöjande åtgärder och vi ha under samma tid sett en sjunkande olycksstatistik. Vi har förbättrad kontroll på banornas säkerhet, förbättrad sjukvårdsberedskap, ökad utbildning i olika säkerhetsfrågor både för förare, funktionärer, tävlingsledare, domare med flera. Dessutom har förändringar i regelverken genomförts för att höja säkerheten.

Trots detta, får vi de här olyckorna. Arbetet som pågår just nu följer egentligen tre huvudspår. Föraren, personlig skyddsutrustning, beteende, fysik, utbildning med mera. Banan, utseende, förändringar, hopp, underlag, med mera. Maskinen, kapacitet, funktion, kvalitet med mera. De här tre huvudspåren och resultaten av analyserna formuleras sedan i regelverk för sporten.

Generellt är säkerhetsarbetet inom motorcykelsport ett ständigt pågående arbete. Det bedrivs såväl inom Sverige som internationellt. Gemensamma internationella regler är grundläggande då många förare rör sig över nationsgränserna då de tränar och tävlar. Detta pågående arbete ökar naturligtvis i intensitet då en allvarlig olycka inträffar, det kan enklast beskrivas med att normalt 5-6 människor arbetar med det, men när en allvarlig olycka inträffar tiodubblas mängden människor som arbetar inom området samtidigt som tankar, idéer och förslag på åtgärder från många håll strömmar in. Vi tar till oss allt material och fortsätter med de pågående analyserna.

Fortsatt information kommer att läggas ut här(svemo.se).

Per Westling
Generalsekreterare
SVEMO

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top