Svemo förtydligar angående licenser för motocross

svemo_small_tonad_08_webb

Jag noterar att det förs en mängd diskussioner i olika forum i den här frågan, för att diskussionerna ska leda någonstans måste vi reda ut vad som är fakta och vad som är påhitt.

Fakta

Licenssystemet gjordes om för två år sedan efter många klagomål från framförallt motocrossektionen. Målsättningen var att göra ett licenssystem som var enkelt att förstå och samtidigt ta bort alla dispenser och undantag. Lätt att förstå och lika regler för alla, alltså. I samband med det så gavs sektionen och distrikten uppdraget att anpassa tävlingsformerna efter det nya systemet, en av målsättningarna var att minska antalet skador inom motocrossen. (SVEMO betalar årligen ca: 4.7 miljoner i försäkringspremier för förarna och motocross står ensamt för över 70% av dessa kostnader.) De tävlingsformer som nu vuxit fram inom motocross stämmer inte fullt ut med de licensregler som togs fram, detta har inneburit att vi har fått en sänkning av licensintäkterna, som bland annat skall betala försäkringar, med ca: 500 000 kronor. Då har vi ett antal val att göra, antingen:

* Försämra försäkringarna så de blir billigare
* Höja premierna inom den gren det gäller
* Ändra tävlingsformerna så de stämmer med licenssystemet
* Öka licenskostnaderna för alla grenar

Styrelsens första val var att höja baslicensen inom motocross med 200 kronor 2011. Samtidigt ser man också att det nya tävlingssystemet inte funkar ihop med licenssystemet, det måste alltså göras om på något sätt. Sektionen har fått i uppdrag av styrelsen att komma in med förslag på hur det här ska skötas för säsongen 2012. Vilka regler skall ändras och hur ska verksamheten och licenssystemet balanseras på ett bra sätt. För att få det här belyst på ett så brett sätt som möjligt har styrelsen utsett ytterligare en person, Tommy Allanson, att ingå i sektionen. Tommys namn har föreslagits i samband med det nationella grenmötet och är alltså klubbarnas eget förslag.

Sammanfattning

För 2011 kommer baslicensen att höjas med 200 kronor, från 1 000 till 1 200 SEK. I övrigt sker ingen ändring. Under året skall sektionen komma in med förslag på hur det skall se ut 2012. Kravet är att licens- och tävlingssystem skall harmonisera, utgångspunkten är givetvis att det skall genomföras tävlingar på sådant sätt som förarna vill, men på ett så skadereducerande sätt som möjligt.

Slutligen, att ringa till licensavdelningen på SVEMO och protestera mot besluten är meningslöst, de har varken fattat besluten kring licenskostnader, eller besluten om vilka tävlingsformer som skall finnas. Synpunkter ska, om det ska gå att ta med dem i diskussionerna, mailas till:

Peter Isgren MX koordinator, peter.isgren@svemo.se.

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET
Per Westling
Generalsekreterare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top