Regeländringar inom motocross inför 2012

svemo_small_tonad_08_webb

Svemo har nu kommit med ett antal regeländringar inom motocross för säsongen 2012.

Utdrag från Motocrossektionens senaste protokoll och beslutade regler och förändringar för säsongen 2012.

Vid motocrossektionens senaste möte diskuterades säkerhetsgruppens sammanställning av inkomna synpunkter och förslag till regeländringar för ökad säkerhet inom motocrossen. Ett material som också diskuterats genomgående med distrikten vid årets Sektionsrådsmöte. Motocrossektionen beslutade att bl.a. för ökad säkerhet göra följande förändringar i reglementet: (Nedanstående är en sammanfattning över regeländringarna, där angivna åldrar gäller fr.o.m. och t.o.m. det kalenderår åldern uppfylls. Övriga detaljer specificeras tydligare vid publicering av reglementet.)

FÖRARE OCH MASKIN (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– Obligatorisk användning av bröstskydd för samtliga förare.
– Lägsta ålder för MX2 (4-takt) höjs till 16 år. (Dock har följande två klasser andra åldrar: MX2 Ungdom 15-16 år och MX2 Junior 15-21 år).
– Lägsta ålder för MX1 höjs till 17 år
– För 125cc (U17) införs svart botten/vit siffra (Nummerplåtsfärg)
– För Breddlicensierade förare, oavsett maskinklass, införs gul botten/svart siffra (Nummerplåtsfärg)
– Förare i breddklassen (MX1,MX2) kan samköras med junior, senior och/eller elit, detta under förutsättning att det anges i tävlingens tilläggsregler och att förarnas säkerhet värnas samt att likvärdig förarstandard i eftersträvas.

STATUSTÄVLINGAR (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– I USM införs 125cc-klass (13-17 år, juniorlicens tillåts)
– Lägsta ålder för SM-Solo höjs till 16 år.
– Lägsta ålder för SM MX-Girls, höjs till 16 år.
– Lägsta ålder för SVEMO Cup 65cc, höjs till 10 år
– Max 30 förare tillåts vid start i samtliga statustävlingar (SM, JSM, RM, Sverige Cup etc).
– Tävlingsupplägget för samtliga statustävling ska i möjligaste mån följa SM-Solo (exempelvis kommer uppsamlingsheat ej att genomföras).
– Dagens system där wildcard erhålls vid respektive deltävling i Sverige Cup och JSM tas bort. Förare som placerar sig bland de 5 främsta i ovan nämnda tävlingsserier under 2012, erhåller därefter elitlicens inför 2013. (Motivering: Detta system hindrar att orutinerade förare allt för enkelt tar sig till elitklassen. Motocrossektionen anser att erfarenhet skapar säkrare motocrossförare.)
– Elitlicenserade förare tillåts precis som tidigare att delta i Junior-SM.
(Motivering: Motocrossektionen anser inte att unga elitförare ska straffas för de är duktiga, genom att endast få köra i SM. JSM utan elitförare kan också skapa ekonomiska risker för arrangörerna vid lågt deltagarantal. Att skapa tävlingstillfällen med god konkurrens för juniorförare anser motocrossektionen som viktigt för sportens fortsatta utveckling.)

BANAN / TÄVLINGSOMRÅDE (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– För att få ha 40 startande förare på grind krävs att gällande regler för detta särskilt efterlevs, extra banbesiktning kan därför bli nödvändig på de banor som önskar starta med 40 förare på grind.
– När den omarbetade versionen av banbesiktningsmanualen för motocrossbanor publiceras (februari 2012) ska foto och måttangivelser för samtliga hopp bifogas banbesiktningsrapporten innan banlicensen kan förnyas.
– På de banor som besiktigas fr.o.m. 1 januari 2012 förbjuds s.k. dubbel-, och trippelhopp (ersätts av platåhopp).
– För ökad säkerhet kommer ett antal stickprovsbesiktningar att genomföras på banor som innehar gällande banlicens.

FLAGGSIGNALER (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– En gul flaggsignal införs (oavsett stilla eller rörlig), för varning om hinder på banan. (Detaljer anges i kommande regelbok.)

SIGHTINGLAP (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– Sightinglap blir obligatoriskt inför samtliga heat i samtliga klasser. Med detta följer också ett obligatoriskt krav att ha väntzon vid samtliga tävlingar för att samla ihop förarna innan sightinglap.

KLUBBYTE (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– En extra period för omgående klubbyte öppnas mellan 15-29 februari 2012, för de förare som lämnar eller byter till klubb ansluten till något av respektive distrikts seriesystem för klubblag. (Utvärderas under 2012 för eventuell fortsättning även 2013).

ENKLARE TÄVLING (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– Dagens Motionstävlingsregler, döps om till Enklare Tävling.
– Deltävlingssystem och klubblagsserie tillåts ej.
– Max 90 st startande tillåts i tävlingen.

ÖVRIGA REGLER / UTBILDNING (Gäller fr.o.m. 1/1-2012)
– Förtydligande sker av gällande sjukvårdregler, enligt beskrivning av förbundsläkare Jan-Olof Svärd.
– Banbesiktningsutbildning/fortbildning 2012, genomförs återigen med praktiska inslag.
– Utbildning för tränare, tävlingsledare, tävlingsfunktionärer och domare kommer att fördjupas i sjukvårds-, och säkerhetsfrågor.
– Genomförandet av utbildning för maskinbesiktning påskyndas.
– För banbesiktningar som sker inför 2013 (banlicens som slutar gälla 2012-12-31) planeras att obligatoriskt genomföras tillsammans med förarrepresentant.
– Planering av specifik utbildning för banchefer/banbyggare påbörjas.

Följande utvärderas inför 2013:
– Eventuell höjd ålder till 17 år för SM Solo och SM MX-Girls samt eventuellt införande av JSM 125cc.
– Utveckling av incidentrapporteringssystem påbörjas.

Länk: svemo.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top