Nytt licenssystem från Svemo

www.svemo.se

Svemo gick igår ut med information om det nya licenssystem som tagits fram. Det nya förslaget har samma grundidéer som det tidigare, det vill säga: Licenssystemet skall omfatta hela förarkollektivet. Lägre priser för barn än för elitåkare. Ett system med så jämn kostnadsfördelning som möjligt. Ett system som går ihop ekonomiskt. Några andra grundförutsättningar som Svemo säger sig arbetat efter är:  1. Tidningen, Svensk Motorsport, finns inte kvar som obligatorium i någon licens vilket har inneburit att licenserna i allmänhet blivit billigare. 2. Det nya licenssystemet ger inte något utrymme för dispenser. 3. Nya tävlingsformer kan bli en följd av det nya systemet. 

Till grund vid prissättningen ligger några viktiga faktorer: Försäkringskostnader, grenar med höga skadekostnader har dyrare licens. Administrationskostnader, grenar med mer administration får dyrare licenser.

Läs hela utskicket från Svemo här

Den nya prissättningen för 2009 ser ut som följande:
Nationell-/internationell licens

Dragracing
12-16år    Ungdom              800:-
16-19år    Junior               1100:-
20-55år    Senior               1600:-
16-55år    Elit                   1600:-

Enduro
12-16år    Ungdom              800:-
15-23år    Junior               1100:-
24-65år    Senior               1350:-
15-65år    Elit                   1650:-

Backe
16-19år    Junior,              1600:-
20-55år    Senior               1600:-

Motocross
12-16år    Ungdom              800:-
15-19år    Junior               2300:-
20-55år    Senior               3100:-
15-55år    Elit                   3100:-
16-55år    Classic              1100:-

SuperMoto
12-16år    Ungdom               800:-
15-55år    Senior/Elit         2500:-

Snöskoter 
12-16år    Ungdom              800:-
16-19år    Junior               1400:-
20-55år    Senior               1400:-

Roadracing
12-16år    Ungdom              800:-
13-19år    Junior               1400:-
20-55år    Senior               2600:-
14-55år    Elit                   3100:-
16-55år    Classic              1100:-

MiniMoto
7-16år    Ungdom              800:-
17-19år    Junior                 900:-
20-55år    Senior                 900:-

80 Racing
9-16år    Ungdom              800:-
17-19år    Junior                 900:-
20-55år    Senior                 900:-

Isracing/Långbana
16-21år    Junior               2300:-
22-55år    Senior               2500:-

Speedway
12-16år    Ungdom              800:-
16-21år    Junior               2300:-
22-55år    Senior               3100:-

Trial
12-16år    Ungdom              500:-
17-21år    Junior               1025:-
22-65år    Senior               1025:-
17-65år    Elit                   1025:-

Passagerare
15-55år                            1100:-

Nationell licens
Baslicens
16år-       Träning/ Enkl.tävl.            1000:-

Guldhjälm
tom 11år                             500:-

Tilläggsgren                       300:-
Tilläggslicens: beräkning görs enligt dyraste licens + 300:- per tilläggsgren.


Tillfällig licens 
from 17år Nat. tävl               400:-
from 17år Enkl. tävl             250:-
12-16år    Ungdom               100:-

Det nya systemet kommer att gälla från 2009-01-01

/Tomas, mxstar crew

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top