Kiropraktorn, bröstryggen

Bröstrygg, bröstkorg och vänster skulderblad sedd framifrån

Nu kliver vi ner till nästa område i ryggraden, bröstryggen. Förutom de 12 bröstryggskotorna har vi även 12 par revben
och ett bröstben som tillsammans utgör bröstkorgen. De första 10 paren fäster i
fram i bröstbenet medan de sista 2 paren slutar fritt. På bilden heter revbenen
"costa", bröstbenet "sternum" och bröstryggskota "vertebra thoracica". Med på
bilden är även skulderbladet och nyckelbenet. Revbenen ledar i bak mot kotorna
och den ledfunktionen är viktig för att ett normalt andningsmönster skall kunna
ske. Låsningar i dessa leder ger till exempel smärta, ibland huggande, vid
andning och smärta mellan skulderblad.

Bröstrygg, bröstkorg och vänster skulderblad sedd bakifrånBröstkorgens funktion är att utgöra skydd åt våra inre organ
som bland annat hjärta, lunga, mjälte, lever och njurar. På grund av
uppbyggnaden med revben är bröstryggen en stabil sektion.

Nerverna som passerar mellan kotorna försörjer muskler och
känsel på mage och rygg samt styr de inre organen. Nervcentralen för det
sympatiska nervsystemet går här längs med ryggraden och nerverna från
bröstryggen har stor påverkan på dessa nervcentraler. Sympatiska nervsystemet
är "stressdelen" av nervsystemet och ger stressymtom som magbesvär,
hjärtklappnig, ökad andning, vidgade pupiller etc (se bild).

NervsystemetSkulderbladet som är viktigt för axelns funktion är nära
sammanlänkad med bröstryggen. En god funktion i bröstryggen är viktig för att
axeln ska fungera väl samt att det sympatiska nervsystemet inte retas i onödan
(se ovan). Skador som kan ske är även här kotfrakturer men det
valigaste är revbensskador ochtyvärr, fast inte så vanligt, även inre skador
som krossad mjälte och punkterad lunga.

Revbensskador
Är bara ett revben påverkat är det en väldigt snäll skada,
trots att det gör förbannat ont. Är det en fraktur så revbenet är av, tar det ca
6 veckor innan det läkt ihop och beroende på smärta kan det ta 6 veckor till
innan man är tillbaka. Är det bara en spricka tar det ca 3-4 veckor innan man
är tillbaka. Det typiska vid spricka är att man känner sig ganska bra relativt
snabbt men efter 10-14 dagar kommer en smärttopp som gör att man tror att det
gått sönder igen. Detta drabbar alla och man vet väl inte riktigt varför, men
det har med läkningsprocessen att göra.

Vid allvarligare olyckor när fler revben skadas är risken
stor för att den drabbade får stora andningsbesvär och inre skador kan ha
uppstått. Även fast det inte är så vanligt kan man slå av de olika
utskotten på kotorna. Ett ryggskydd är bra att använda så att krafterna
fördelas och fraktur kan undvikas.

Punkterad lungsäckInre skador
Punkterad lungsäck kan ske om ett revben eller något annat
tränger igenom lungans säck så att luft kommer in och förstör undertrycket som
håller lungan uppspänd mot bröstkorgen. Detta leder till att lungan faller ihop
och inte kan ta in luft vid inandning. På bilden är det personens vänstra
lungsäck som är punkterad och lungan har sugits ihop som en liten boll och kan
ej fyllas vid inandning.

Mjältskada kan ske vid ett riktigt kraftigt våld mot magen
eller ryggen. Mjälten är kroppens reningsstation för blodet vilket gör att en
skada på mjälten kan ge stor blödning i buken.

Har man en vältränad muskulatur ger den ett mycket bra
skydd. Är olyckan framme så är den, men man kan förbättra sina odds genom att
vara väl förberedd både vad gäller utrustning och träning.

Magnus, kiropraktor.se 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top