Utskick om säkerhet från Svemo till landets klubbar

svemo_small_tonad_08_webb

Vi måste alltid tillsammans arbeta förebyggande gällande säkerheten i vår sport motocross. SVEMO startade hösten 2010 ett strategiarbete med syfte att se över och förbättra säkerheten. Nu har vi haft flera tragiska olyckor under 2011 och vi har alla ett ansvar att se till att minimera riskerna i utövandet av vår sport.

 

Härmed bifogas ett utdrag med det viktigaste ur SVEMO:s befintliga banbesiktningsmanual (hela manualen finns på SVEMO.se). Vi arbetar för att förbättra denna banbesiktningsmanual och vi ber därför Er att komma med synpunkter på hur den kan bli bättre.

Vi ber Er att noga läsa utdraget från banbesiktningsmanualen. Viktigt att påpeka är att vid ombyggnader av banan/sträckning/hopp som gör att gällande banriktning ej stämmer överrens med senaste banbesiktningen, då krävs en ny banbesiktning!
Gällande banlicens och försäkring upphör att gälla när ombyggnad sker som gör att banan avviker från gällande banbesiktning/banriktning.

Bifogat finner ni också ett exempel (från Västerås MK) hur man kan påminna alla förare som gästar en bana om viktiga säkerhetsaspekter. Det är viktigt att ständigt diskutera säkerhet och alltid ha förarnas och funktionärers säkerhet högprioriterat i klubbens verksamhet.

Utredningar och tidigare erfarenheter visar att det är farten i kombination med hopp som utgör de största riskmomenten, därför uppmanar vi klubbar att se över detta och checka av mot banbesiktningsmanualen. Uppfarter och landningar på hopp ska vara så förlåtande som möjligt och banan ska vara konstruerad på ett sådant sätt att snabbaste förarens genomsnittshastighet inte överskrider 55 km/h.

Vi ber er också arbeta för att klubbens förare använder skydd som föreskrivs och rekommenderas, särskilt för mage/bröst (ryggskydd har det funnits krav på länge.) SVEMO arbetar just nu med nya förslag på regler som syftar till öka säkerheten på våra banor för våra förare och funktionärer.

Vi är tacksamma för synpunkter och andra förslag på hur vi tillsammans kan förbättra säkerhetsarbetet.

 Vänliga crosshälsningar

/ SVEMO säkerhetsgrupp och motocrossektion

Filer att ladda ner i PDF format

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top