Tom Södeström på benen efter olyckan under JSM

Allt har gått väldigt bra efter vurpan i Vissefjärda i söndagens JSM. Tom kom hem idag från sjukhuset i Kalmar och har inga allvarliga skador
men håller på att ändra färg på många ställen på kroppen. Nu ska han få hjälp med att få igång kroppen igen och slicka såren och han sitter nog snart på hojen igen.

Orsaken till vurpan var att det kommit in en sten mellan kedjan och
drevet och då var Tom i uppfarten till hoppet, då slog det TVÄRSTOPP
och Tom valde att kliva av hojen vid det tillfället!
Tur att all skyddsutrustning såsom ryggskydd, bröstskydd och hjälm m.m från Garage24 och Racingshop Import fungerade.

Tack till alla som hjälpte till vid olyckan och ambulansförarna som
gjorde att jag inte kommer att glömma färden från banan till sjukhuset
i första taget.

Text: tom-mx.com

/Tomas, mxstar crew

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top