Beslut till följd av olyckan på Malmabanan

svemo_small_tonad_08_webb

Under kvällen måndag 29 augusti genomfördes ett telefonmöte med berörda ledare inom SVEMO. Målsättningen var att se vilka åtgärder som kan vidtas omgående till följd av de olyckor som inträffat. Frågan är svår då tydliga samband mellan olyckorna saknas.

För att “bredda” fokus och hitta nya infallsvinklar beslutade mötet att: – Låta utreda händelsen på Malmabanan på samma sätt som tidigare skett.

– Tillsätta en “tvärsammansatt” grupp för att se över hela verksamheten och fånga upp och analysera alla synpunkter, förslag och frågor som kommit in till SVEMO efter den senaste händelsen. Gruppen skall bestå av Agneta Andersson styrelsen, Jan-Eric Sällqvist motocrossektionen, Peter Isgren koordinator motocross, Jan-Olof Svärd förbundsläkare, samt Per Westling generalsekreterare. Dessutom skall gruppen kunna ta hjälp av Hugo Mellander TSRE som utrett olyckorna.

Sektionen fattar beslut om att:

– Gå ut med en kallelse till samtliga domare och banbesiktningsmän (i media har uppgifter om att kalla tävlingsledare förekommit, detta är alltså inte fallet). Samtliga skall kallas till ett stormöte som skall läggas så snart som möjligt i tid. Mötets tid och plats skall dock optimeras så att så många som möjligt kan närvara. Mötets uppgift är kunskapsutbyte samt beslut om eventuella förändringar i arbetsrutiner.

– Sektionen kommer att gå ut med en uppmaning till samtliga klubbar att omgående se över banorna särskilt med avseende på banmarkeringar, avåkningszoner och större hopp/dubbelhopp.

– Sektionen uppmanar samtliga förare att se över sin personliga skyddsutrustning särskilt med avseende på överkroppen. Inom detta område skall åter göras en genomgång för att se om regler och rekommendationer är tillräckligt bra och tydliga.

Per Westling
GS
SVEMO

Länk: svemo.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top